W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka oferuje prowadzenie takich spraw jak:

  • sprawy o zapłatę, odszkodowanie,
  • o wydanie , zaniechanie naruszeń, ochronę posiadania,
  • podział majątku, ustalenie rozdzielności majątkowej,
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty oraz sprawy o rozwód.